JAVNI ZAVOD KNJIŽNICA GORNJA RADGONA, TRG SVOBODE 4, 9250 GORNJA RADGONA

objavlja, na podlagi 44. člena Zakona o izobraževanju odraslih (Ul.RS, št. 110/06-uradno prečiščeno besedilo) in v skladu s Pravilnikom o razpisu za vpis in izvedbo vpisa v izobraževanje odraslih (Ul.RS, št. 82/98) ter izdanim Soglasjem k obsegu vpisa v izobraževanje odraslih za šolsko leto 2016/2017 v Republiki Sloveniji, ki ga je izdalo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, dne 22.6.2016,

RAZPIS ZA VPIS IN IZVEDBO VPISA V PROGRAME SREDNJEGA POKLICNEGA IZOBRAŽEVANJA V ŠOLSKEM LETU 2016/2017


Razpisujemo prosta vpisna mesta za sledeče JAVNOVELJAVNE IZOBRAŽEVALNE PROGRAME:

Ekonomski tehnik PTI (število prostih vpisnih mest: 25)
Ekonomski tehnik - PT (število prostih vpisnih mest: 30)
Prodajalec (število prostih vpisnih mest: 35)


POGOJI ZA VPIS

Pogoj za vpis v programe SPI in SSI (program Prodajalec) je uspešno zaključena osnovna šola, oziroma nižje poklicno izobraževanje ali enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih. Pogoj za vpis v program PTI je uspešno zaključen program za poklic trgovec, administrator ali enakovredno izobrazbo po prejšnjih predpisih. Pogoj za vpis v program PT je uspešno zaključen četrti letnik gimnazije ali zaključni letnik izobraževalnega programa za pridobitev srednje strokovne izobrazbe.


ROK ZA PRIJAVO NA RAZPIS IN PREDLOŽITEV USTREZNE DOKUMENTACIJE

V programe se lahko prijavite osebno (izpolnite obrazec za prijavo na razpis) v referatu Izobraževanja odraslih (Trg svobode 4, 9250 Gornja Radgona) ali pošljete izpolnjeno prijavnico za vpis na naslov: Javni zavod Knjižnica Gornja Radgona, Enota izobraževanje odraslih, Trg svobode 4, 9250 Gornja Radgona. OBRAZEC - Prijava za vpis se nahaja zgoraj pod glavnim naslovom ali tudi tukaj. Prijave kandidatov za vpis na razpis zbiramo do 12.9.2016. V roku treh dni po preteku roka za vpis bodo kandidati obveščeni ali izpolnjujejo pogoje za vpis.


VPIS
Kandidati, ki bodo izpolnjevali pogoje za vpis bodo vabljeni na vpis, ki bo potekal od 19.9.2016 do 23.9.2016. Na vpis morajo izbrani kandidati prinesti osebni dokument ter dokazila o zadnjem zaključenem izobraževanju. Ob vpisu se sklene z udeležencem izobraževanja pogodba o izobraževanju, v kateri je zapisan izbran program, pravice in obveznosti udeleženca in izvajalca ter izdela osebni izobraževalni načrt. Ob vpisu je potrebno obvezno poravnati 1.obrok vključitve v izobraževanje.V primeru nezasedenosti vpisnih mest bo omogočen vpis še kasneje vse do zasedbe prostih mest.


MERILA IN POSTOPEK ZA IZBIRO KANDIDATOV ZA VSE PROGRAME V PRIMERU OMEJITVE VPISA

V primeru prevelikega števila prijav bomo izvedli omejitev vpisa skladno s sklepom MIZŠ št.: 6035-118/2008, ki je bil izdan v Uradnem listu RS, št. 1/07.


INFORMATIVNI DNEVI

Informativni dan za navedene srednješolske programe bo 5.9.2016 med 9:00 in 17:00 v prostorih JZ Knjižnica Gornja Radgona, Trg svobode 4, 9250 Gornja Radgona, drugo nadstropje enote izobraževanja odraslih.


POTEK IZOBRAŽEVANJA

Izobraževanje v vseh srednješolskih izobraževalnih programih poteka po individualnem organizacijskem modelu izrednega izobraževanja ter v obliki konzultacij.


POGOJI ZA DOKONČANJE SREDNJEŠOLSKIH PROGRAMOV

Za dokončanje izobraževanja in pridobitev izobrazbe v programih SPI mora udeleženec izobraževanja odraslih uspešno opraviti s pozitivnimi ocenami splošnoizobraževalne predmete, obvezne strokovne module, izbirne module in odprti del kurikula. Poleg tega mora opraviti še interesne dejavnosti, obveznosti pri praktičnem usposabljanju z delom in zaključni izpit.
Za dokončanje izobraževanja in pridobitev izobrazbe po programih SSI, PTI in PT mora opraviti vse obveznosti kot so naštete pri SPI, razen zaključnega izpita, ker se zaključujejo s poklicno maturo.


PREDVIDENI ROKI ZA ZAČETEK IZOBRAŽEVANJA V SREDNJEŠOLSKIH PROGRAMIH

Izobraževanje v razpisanih programih se bo predvidoma pričelo v tednu od 24.10.2015 naprej.


PROGRAM IN ŠOLNINA ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA

Vrednost programa izobraževanja (šolnina) se izračuna na podlagi KT in vrednosti kreditnih točk, pri čemer se upošteva tudi zmanjšanje vrednosti za obveznosti, ki jih je kandidat že opravil. Ob vpisu je udeleženec izobraževanja dolžan poravnati 1.obrok izobraževanja, ki vključuje vpisnino in znaša 300,00 eur. Več o posameznem programu, šolninah in načinih odplačevanja najdete pri opisih posameznih programov.

Ekonomski tehnik PTI                Ekonomski tehnik - PT                        Prodajalec

Udeleženci izobraževanja odraslih imajo sledeče možnosti odplačila stroškov izobraževanja: v celoti ob vpisu ali do 12 obrokov ali ob vpisu 1.obrok, ostale stroške šolnine pa pred pristopom k posameznemu izpitu.


INFORMACIJE

Dodatne informacije lahko kandidati dobite od 29.8.2016 naprej pri vodji izobraževanja odraslih ga. Darji Roškar; vsak dan po T: 02 564 87 14 med 8:00 in 15:00 ter ob sredah do 17:00 in ob petkih do 13:00 ali osebno na sedežu javnega zavoda ali po e-pošti: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. .

 

Za optimalno delovanje spletne strani uporabljamo piškotke.

- podrobne informacije..

- pravna podlaga (ZEKom-1)

- smernice informacijskega pooblaščenca

  Sprejemam piškotke.
EU Cookie Directive Module Information