To je poklic, ki odpira mnogo vrat. Ekonomski tehnik se bo dobro znašel v poslovnem svetu, na finančno računovodskem področju, na različnih delovnih mestih v javni upravi, v majhnih in velikih podjetjih ali kot samostojni podjetnik. Številni naši diplomanti uspešno nadaljujejo šolanje na visokih šolah in nekaterih fakultetah.


POGOJI ZA VPIS

V programe poklicno-tehniškega izobraževanja se lahko vpiše, kdor je uspešno zaključil ustrezni program srednjega poklicnega izobraževanja ali njemu ustrezen program po prejšnjih predpisih, oziroma je pridobil ustrezni naziv srednje poklicne izobrazbe.


NAČIN  ŠOLANJA

Izobraževanje je organizirano kot individualni organizacijski model izrednega izobraževanja, kar pomeni, da se udeleženci izobražujejo samostojno. Udeleženci izobraževanja prejmejo dostop do gradiva in so upravičeni do konzultacijskih ur z učitelji po predmetniku, ki ga dobijo ob vpisu.


DELOVNA PRAKSA

Praktično izobraževanje pri delodajalcu v programu ekonomski tehnik/PTI opravljate v 2. letniku. Praksa pri delodajalcu obsega 76 ur. Če ste že opravljali delo ekonomskega tehnika, lahko zaprosite za priznavanje praktičnega pouka. Delovno prakso pri delodajalcu si organizirate sami, v primeru da ne najdete delodajalca, vam ga poišče javni zavod.


IZPITI IN PRIZNAVANJE IZPITOV

Opravljanje izpitov je enakomerno porazdeljeno skozi celotno šolsko leto. Opravljate jih lahko na rednih ali izrednih izpitnih rokih. Priznamo vam izpite in delovno prakso, ki ste jih že opravili v predhodnem izobraževanju oz. na delu. Izpitne roke objavljamo na naši spletni strani pod rubriko Izobraževanje.


POKLICNA MATURA

Kandidati program končajo s poklicno maturo:
• slovenščina : pisno – ustno
• gospodarstvo: pisno – ustno
• tuji jezik ali matematika: pisno – ustno
• izdelek oz. storitev in zagovor
 Če ste maturo enkrat že opravili, se vam splošni predmeti priznajo, zato opravljate samo izpita iz dveh strokovnih predmetov. Roke za poklicno maturo objavljamo na naši spletni strani pod rubriko Izobraževanje.


PRIJAVE ZA VPIS IN VPIS

Prijavnico najdete na www.lu-gradgona.si. V programe se lahko prijavite osebno (izpolnite obrazec za prijavo na razpis) v našem referatu Izobraževanja odraslih ali pošljete izpolnjeno prijavnico za vpis na naslov: Javni zavod Knjižnica Gornja Radgona, Enota izobraževanje odraslih, Trg svobode 4, 9250 Gornja Radgona.
Prijave kandidatov za vpis na razpis zbiramo do 20.9.2017. V roku treh dni po preteku roka za vpis bodo kandidati obveščeni ali izpolnjujejo pogoje za vpis.

Kandidati, ki bodo izpolnjevali pogoje za vpis bodo vabljeni na vpis, ki bo potekal od 28.9.2017 do 6.10.2017.


ZA VPIS POTREBUJETE

Na vpis morajo kandidati prinesti osebni dokument; poročni list, če imate spremenjen priimek; zaključno spričevalo osnovne šole in spričevala vseh letnikov srednje šole, ki ste jo že obiskovali (torej dokazila o zadnjem zaključenem izobraževanju); fotokopije vseh teh dokumentov.

Ob vpisu se sklene z udeležencem izobraževanja pogodba o izobraževanju, v kateri je zapisan izbran program, pravice in obveznosti udeleženca in izvajalca, višina šolnine, način odplačevanja, prav tako se izdela osebni izobraževalni načrt z udeležencem IO. Ob vpisu je potrebno obvezno poravnati 1.obrok vključitve v izobraževanje.


STROŠKI IZOBRAŽEVANJA (ŠOLNINA)
V šolnino so všteti stroški vpisa, administrativni in materialni stroški, predhodno priznavanje pridobljenega znanja, izdelava osebnega individualnega načrta, konzultacije z učitelji ( do 2 uri/predmet ), prvi pristop k izpitu,  svetovalne ure organizatorja izobraževanja odraslih, možnost koriščenja računalniške opreme, knjižnice in dostop do gradiva za posamezni predmet.

Po ceniku znaša šolnina  za posamezno leto 669,00 €.
Šolanje traja 2 leti.

Šolnina za  posamezno šolsko leto se poravna v 3 obrokih: 1.obrok 300,00 € ob vpisu, preostanek v dveh enakih delih.

V strošek šolnine ni vključen strošek opravljanja poklicne mature. Le-tega plačate ob prijavi na poklicno maturo po uradnem ceniku 200,00 €.


STATUS UDELEŽENCA
Udeleženci izobraževanja odraslih, ki se izobražujete po javno veljavnih programih poklicnega in srednjega strokovnega izobraževanja, imate pravico:
•    do zdravstvenega varstva iz obveznega zdravstvenega zavarovanja,
•    do drugih ugodnosti ter pravic (na primer: prevozi, štipendiranje, opravljanje začasnih ali občasnih del prek pooblaščene organizacije za posredovanje dela).

Omenjene pravice (ki jih je mogoče uveljavljati do dopolnjenega 26. leta starosti) veljajo za vse udeležence, ki niste v delovnem razmerju, niste prijavljeni kot brezposelne osebe ali se ne izobražujete v skladu s predpisi o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti. Kljub temu pa lahko udeleženci izobraževanja odraslih opravljate začasna in občasna dela za dijake in študente do svojega 26. leta starosti. Status lahko obdržite udeleženci, ki enkrat ponavljate letnik. Tudi potem, ko vam preneha status, se lahko nadalje vpisujete v izbrani program, vendar izgubite pravice, ki izhajajo iz statusa.


INFORMACIJE - JAVNI ZAVOD KNJIŽICA GORNJA RADGONA, OE IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH

Dodatne informacije lahko kandidati dobite od 1.9.2017 do 20.9.2017 pri vodji organizatorici izobraževanja odraslih ga. Darji Roškar; vsak dan po T: 02 564 87 14 med 8:00 in 15:00 in ob petkih do 13:00 ali osebno na sedežu javnega zavoda Trg svobode 4, 9250 Gornja Radgona ali po e-pošti: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. .

Za optimalno delovanje spletne strani uporabljamo piškotke.

- podrobne informacije..

- pravna podlaga (ZEKom-1)

- smernice informacijskega pooblaščenca

  Sprejemam piškotke.
EU Cookie Directive Module Information