Prodajalec se lahko zaposli na različnih področjih. Svoje delo opravlja v prodajalni in izven nje. Prodaja lahko v kiosku, klasični ali specializirani prodajalni, v samopostrežni prodajalni, blagovni hiši, diskontu, veleblagovnici in v nakupovalnem centru. Prodajalec prodaja lahko avtomobile, kozmetične izdelke, elektroniko, fotomaterial, glasbila, gradbeni material, knjige, nakit, pohištvo, strojniške izdelke, tekstil, obutev in živila. Prav zaradi raznolikih zaposlitvenih možnosti je poklic še vedno zanimiv in atraktiven za marsikoga.


POGOJI ZA VPIS

Pogoj za vpis v program je uspešno končana osnovna šola oz. nižje poklicno izobraževanje ali enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih. Vpišete se lahko tudi tisti, ki ste že opravili del srednješolskega programa ali zaključili srednješolski program katere koli druge smeri.


NAČIN  ŠOLANJA

Izobraževanje je organizirano kot individualni organizacijski model izrednega izobraževanja, kar pomeni, da se udeleženci izobražujejo samostojno. Udeleženci izobraževanja prejmejo dostop do gradiva in so upravičeni do konzultacijskih ur z učitelji po predmetniku, ki ga dobijo ob vpisu.


DELOVNA PRAKSA

Delovno prakso v programu trgovec opravljate od 1. do 3. letnika v skupnem obsegu 160 ur. Če ste že opravljali delo trgovca, lahko zaprosite za priznavanje praktičnega pouka. Delovno prakso pri delodajalcu si organizirate sami, v primeru da ne najdete delodajalca, vam ga poišče javni zavod.


IZPITI IN PRIZNAVANJE IZPITOV

Opravljanje izpitov je enakomerno porazdeljeno skozi celotno šolsko leto. Opravljate jih lahko na rednih ali izrednih izpitnih rokih. Priznamo vam izpite in delovno prakso, ki ste jih že opravili v predhodnem izobraževanju oz. na delu. Izpitne roke objavljamo na naši spletni strani pod rubriko Izobraževanje.


ZAKLJUČNI IZPIT
Zaključni izpit predstavlja zaključek izobraževanja. K zaključnem izpitu lahko pristopite, ko imate opravljene vse obveznosti iz vseh letnikov. Zaključni izpit obsega:  Slovenščino in izdelek ali storitev z zagovorom. Zaključni izpit poteka 3-krat na leto (spomladanski, jesenski in zimski rok). Za vsak rok posebej organiziramo priprave na zaključni izpit. Roke za zaključni izpit objavljamo na naši spletni strani pod rubriko Izobraževanje.


PRIJAVE ZA VPIS

Prijavnico najdete na www.lu-gradgona.si. V programe se lahko prijavite osebno (izpolnite obrazec za prijavo na razpis) v našem referatu Izobraževanja odraslih ali pošljete izpolnjeno prijavnico za vpis na naslov: Javni zavod Knjižnica Gornja Radgona, Enota izobraževanje odraslih, Trg svobode 4, 9250 Gornja Radgona.
Prijave kandidatov za vpis na razpis zbiramo do 20.9.2017. V roku treh dni po preteku roka za vpis bodo kandidati obveščeni ali izpolnjujejo pogoje za vpis.

Kandidati, ki bodo izpolnjevali pogoje za vpis bodo vabljeni na vpis, ki bo potekal od 28.9.2017 do 6.10.2017.

ZA VPIS POTREBUJETE

Na vpis morajo kandidati prinesti osebni dokument; poročni list, če imate spremenjen priimek; zaključno spričevalo osnovne šole in spričevala vseh letnikov srednje šole, ki ste jo že obiskovali (torej dokazila o zadnjem zaključenem izobraževanju); fotokopije vseh teh dokumentov.

Ob vpisu se sklene z udeležencem izobraževanja pogodba o izobraževanju, v kateri je zapisan izbran program, pravice in obveznosti udeleženca in izvajalca, višina šolnine, način odplačevanja, prav tako se izdela osebni izobraževalni načrt z udeležencem IO. Ob vpisu je potrebno obvezno poravnati 1.obrok vključitve v izobraževanje.


STROŠKI IZOBRAŽEVANJA (ŠOLNINA)
V šolnino so všteti stroški vpisa, administrativni in materialni stroški, predhodno priznavanje pridobljenega znanja, izdelava osebnega individualnega načrta, konzultacije z učitelji ( do 2 uri/predmet ), prvi pristop k izpitu,  svetovalne ure organizatorja izobraževanja odraslih, možnost koriščenja računalniške opreme, knjižnice in dostop do gradiva za posamezni predmet.

Po ceniku znaša šolnina  za posamezno leto 632,00 €.
Šolanje traja 2 leti.
Šolnina za  posamezno šolsko leto se poravna v 3 obrokih: 1.obrok 300,00 € ob vpisu, preostanek v dveh enakih delih.

V strošek šolnine niso vključeni stroški zaključnega izpita. Le-te plačate ob prijavi na zaključni izpit po uradnem ceniku 100,00 €.


STATUS UDELEŽENCA

Udeleženci izobraževanja odraslih, ki se izobražujete po javno veljavnih programih poklicnega in srednjega strokovnega izobraževanja, imate pravico:
•    do zdravstvenega varstva iz obveznega zdravstvenega zavarovanja,
•    do drugih ugodnosti ter pravic (na primer: prevozi, štipendiranje, opravljanje začasnih ali občasnih del prek pooblaščene organizacije za posredovanje dela).

Omenjene pravice (ki jih je mogoče uveljavljati do dopolnjenega 26. leta starosti) veljajo za vse udeležence, ki niste v delovnem razmerju, niste prijavljeni kot brezposelne osebe ali se ne izobražujete v skladu s predpisi o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti. Kljub temu pa lahko udeleženci izobraževanja odraslih opravljate začasna in občasna dela za dijake in študente do svojega 26. leta starosti. Status lahko obdržite udeleženci, ki enkrat ponavljate letnik. Tudi potem, ko vam preneha status, se lahko nadalje vpisujete v izbrani program, vendar izgubite pravice, ki izhajajo iz statusa.


INFORMACIJE - JAVNI ZAVOD KNJIŽICA GORNJA RADGONA, OE IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH

Dodatne informacije lahko kandidati dobite od 1.9.2017 do 20.9.2017 pri vodji organizatorici izobraževanja odraslih ga. Darji Roškar; vsak dan po T: 02 564 87 14 med 8:00 in 15:00 in ob petkih do 13:00 ali osebno na sedežu javnega zavoda Trg svobode 4, 9250 Gornja Radgona ali po e-pošti: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. .

Za optimalno delovanje spletne strani uporabljamo piškotke.

- podrobne informacije..

- pravna podlaga (ZEKom-1)

- smernice informacijskega pooblaščenca

  Sprejemam piškotke.
EU Cookie Directive Module Information