JAVNI ZAVOD KNJIŽNICA GORNJA RADGONA v skladu s soglasjem občin ustanoviteljic in Pravilnikom o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v JZ Knjižnica Gornja Radgona, z dnem 19.5.2015 razpisuje prosto delovno mesto RAČUNOVODJA/ADMINISTRATOR VI (M/Ž) za nedoločen čas, polni delovni čas.

Šifra delovnega mesta: J016027, Tarifna skupina del. mesta: VI, Plačni razred: 22, Rok za oddajo prijav/prošenj: 27.5.2015


Zahtevana stopnja izobrazbe:          
- višja strokovna izobrazba ali
- višješolska izobrazba (prejšnja)

Zahtevana smer izobrazbe:
- ekonomska ali druga ustrezna smer

Zahtevana znanja in sposobnosti:
- poznavanje predpisov s področja  financ, računovodstva, davkov
- aktivno znanje slovenskega jezika in znanje enega tujega jezika
- dobro poznavanje dela z računalniškimi programi Microsoft Office
in računalniška znanja na področju računovodskih programov

Zahtevane delovne izkušnje:
1 leto delovnih izkušenj z enakega ali sorodnega področja

Poskusno delo: do 5 mescev

Opis nalog:
- načrtovanje in opravljanje dela v računovodstvu
- vodenje glavne knjige, pomožnih knjig in pomožnih evidenc
- priprava popisnih listov za inventuro, sodelovanje pri popisu
- evidentiranje osnovnih sredstev v registru osnovnih sredstev, vodenje evidenc drobnega inventarja med opredmetenimi sredstvi, knjiženje vseh sprememb osnovnih sredstev in izračunavanje amortizacije
- izdelava analiz, poročil, periodičnih ali zaključnih računov, izdelava davčnih obračunov, letnih dohodninskih obračunov,letnih obračunov za ZPIZ, mesečnih in letnih statističnih podatkov
- priprava finančnih načrtov, sodelovanje pri pripravi planov in razvojnih programov knjižnice
- spremljanje predpisov in zakonov s področja finančnega in davčnega poslovanja
- načrtovanje virovfinanciranja investicij in virov financiranja dejavnosti
- načrtovanje in analiziranje poslovnih stroškov
- izdelava kalkulacij in načrtovanje likvidnosti
- pripravljanje in ažuriranje analitičnega kontnega plana
- izstavljanje računov, knjiženje izdanih in prejetih računov
- pobotanje s strankami glede terjatev in obveznosti, vodenje postopkov izterjave zapadlih neplačanih terjatev
- organizacija in kontrola knjiženja poslovnih dogodkov v glavni knjigi in pomožnih knjigah
- priprava podatkov za izračun plač, nadomestil, bonitet in drugih prejemkov obračun in izplačilo plač ter drugih prejemkov za zaposlene in zunanje sodelavce knjižnice
- organizacija in skrb za elektronsko in fizično varovanje ter arhiviranje podatkov in dokumentov
- druge naloge, ki jih v skladu s strokovnostjo lahko opravlja po (pisnem ali ustnem) nalogu nadrejenega
- vodenje kadrovske in druge predpisane evidence
- izstavljanje računov
- vodenje blagajne
- priprava gradiv za seje sveta
- prevzemanje, odprema in evidenca pošte
- izvajanje postopkov s področja naročil male vrednosti
- arhiviranje dokumentacije
- druge naloge in opravila v zvezi z določbami splošnih aktov knjižnice in po navodilih inzadolžitvah direktorja

Opis odgovornosti:
- za vodenje računovodstva
- za obdelavo računovodskih podatkov in pravočasno pripravo poročil na področju računovodstva,  davkov in statistike za notranje in zunanje uporabnike
- za strokovno in varno  shranjevanje računovodskih podatkov, dokumentov, knjig
- za spremljanje in pravilno izvajanje finančnih, računovodskih in davčnih predpisov
- za izvajanje pravilnikov in drugih splošnih aktov zavoda
- za pripravljanje in posodabljanje pravilnikov na področju računovodstva in financ
- za vestno, strokovno in varno opravljanje dela
- za ugled zavoda v javnosti
- odgovarja direktorju

Prijava mora vsebovati: življenjepis, dokazila o izobrazbi ali drugih pridobljenih strokovnih nazivih, izjavo o nekaznovanosti (napišete sami).

Naslov za oddajo prijave/prošnje: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. ali Javni zavod Knjižnica Gornja Radgona, Trg svobode 4, 9250 Gornja Radgona (pripis "Razpis - prosto delovno mesto Računovodja VI")

Datum sklenitve delovnega razmerja: junij 2015 (po dogovoru)

Za vse dodatne informacije pokličite na T: 02 564 87 11 (ga. Andreja -direktorica) ali pišite na Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. . Kandidati bodo o izbiri obveščeni po e-pošti ali klasični pošti.

Za optimalno delovanje spletne strani uporabljamo piškotke.

- podrobne informacije..

- pravna podlaga (ZEKom-1)

- smernice informacijskega pooblaščenca

  Sprejemam piškotke.
EU Cookie Directive Module Information