KOMU JE NAMENJENO USPOSABLJANJE

Usposabljanje za računovodja je namenjeno vsem, ki se želijo naučiti samostojno voditi računovodstvo v majhnih oziroma mikro družbah in za samostojne podjetnike. Vključeni bodo brezposelni poslani s strani Zavoda za zaposlovanje RS območna služba Murska Sobota.

VSEBINA USPOSABLJANJA

Program usposabljanja je pripravljen na podlagi Kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti.
Program traja 104 ure, od tega je 34 ur teoretičnega dela in 70 ur praktičnega dela.                               

I. Pravni vidik gospodarskega in finančnega poslovanja                                

 • Delovno pravo (pogodba o zaposlitvi, splošni akti, pravila v zvezi z zaposlovanjem in prenehanjem delovnega razmerja, evidence, varstvo osebnih podatkov, dopust, regres, prejemki, delovni čas, mobing, …)                                
 • Osnove prava EU (kaj in kako nas zavezuje)                                
 • Pravo gospodarskih družb (statusne oblike in njihove posebnosti, letna poročila,…)                                
 • Obligacijsko (pogodbeno) pravo (osnove glede sklepanja pogodb, tipi pogodb, posebnosti,…)                                
 • Finančno pravo (finančno poslovanje podjetij, insolventnost, izvršba,…)                                

II. Računovodstvo in računovodski predpisi                                

 • Osnove računovodstva in Slovenski računovodski standardi s praktičnim prikazom knjiženja tipičnih poslovnih dogodkov.                                
 • Vsebina posameznih postavk in sestavljanje bilance stanja, izkaza poslovnega izida in pojasnil k njim, oziroma kaj lahko razberemo iz bilance stanja in izkaza poslovnega izida.                                
 • Izračun najpogostejših kazalnikov uspešnosti poslovanja na praktičnih primerih iz prakse.                                
 • Knjiženje poslovnih dogodkov in »praktična izdelava« Bilance stanja in Izkaza poslovnega izida.                                
 • Knjiženje in poslovno poročanje za društva in druge neprofitne organizacije                                

III. Davki in druge dajatve                                

 • Davčni sistem v RS – vrste davkov in njihov pomen                                
 • Posredni davki z vsemi aktualnimi novostmi:                                
 • DDV novosti in odpravljanje nejasnosti, s katerimi se srečujemo v praksi                                
 • praktični prikaz knjiženj DDV, izdelava obračuna in ostalih poročil                                
 • Premoženjski davki                                
 • Neposredni davki z vsemi aktualnimi novostmi po 1. 1. 2014:                                
 • Zakon o dohodnini – obdavčitev »aktualnih« dohodkov fizičnih oseb (poslovodna pogodba, obdavčitev dohodka prokurista, avtorski honorar…) v povezavi z ZPIZ-2 in ZZVZZ                                
 • Obdavčitev samostojnih podjetnikov                                
 • Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb in njegov obračun                                
 • Posebnosti pri sestavi davčnega obračuna za društva in neprofitne organizacije                                
 • Zakon o posebnem davku na določene prejemke                                
 • Zakon o davčnem postopku – osnove, ki jih mora poznati vsak računovodja   

KRAJ IN TERMIN IZVAJANJA

Na sedežu Javnega zavoda Knjižnica Gornja Radgona, II. nadstropje - računalniška učilnica. Pričetek konec meseca avgusta 2016.

STROKOVNA DELAVKA

Usposabljanje bo izvajala izkušena podjetnica, računovodkinja in profesorica s strokovnim izpitom ga. Nataša Plemenitaš Benkovič.

ZAKLJUČEK USPOSABLJANJA

Po uspešnem zaključku usposabljanja prejmejo udeleženci potrdilo o opravljenem usposabljanju z navedbo pridobljenih kompetenc.

CENA USPOSABLJANJA

V letu 2016 je usposabljanje brezplačno za eno skupino z 12 udeleženci (brezposelni, prijavljeni na Zavodu za zaposlovanje). Usposabljanje financira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

INFORMACIJE

Za več informacij o samem usposabljanju, prijavi, vsebini se obrnite na vodjo organizatorko izobraževanj odraslih gospo Darjo Roškar, T: 02 564 87 14 ali Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. .

Za optimalno delovanje spletne strani uporabljamo piškotke.

- podrobne informacije..

- pravna podlaga (ZEKom-1)

- smernice informacijskega pooblaščenca

  Sprejemam piškotke.
EU Cookie Directive Module Information