Prodajalec se lahko zaposli na različnih področjih. Svoje delo opravlja v prodajalni in izven nje. Prodaja lahko v kiosku, klasični ali specializirani prodajalni, v samopostrežni prodajalni, blagovni hiši, diskontu, veleblagovnici in v nakupovalnem centru. Prodajalec prodaja lahko avtomobile, kozmetične izdelke, elektroniko, fotomaterial, glasbila, gradbeni material, knjige, nakit, pohištvo, strojniške izdelke, tekstil, obutev in živila. Prav zaradi raznolikih zaposlitvenih možnosti je poklic še vedno zanimiv in atraktiven za marsikoga.


POGOJI ZA VPIS

Pogoj za vpis v program je uspešno končana osnovna šola oz. nižje poklicno izobraževanje ali enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih. Vpišete se lahko tudi tisti, ki ste že opravili del srednješolskega programa ali zaključili srednješolski program katere koli druge smeri.


NAČIN  ŠOLANJA

Izobraževanje je organizirano kot izredno izobraževanje, pouk poteka v popoldanskem času.


ORGANIZACIJA POUKA

Pouk poteka v popoldanskem času, 2 do 4-krat na teden. Za vsak modul posebej boste prejeli učno literaturo. Po zaključku predavanj sledi izpit. Pripravimo vam urnik in ga prilagodimo številu udeležencev za posamezni program. Izvajamo pouk dveh ali treh modulov hkrati. Oblika izobraževalnega dela (predavanja, vodeno samoizobraževanje, samostojno učenje iz gradiv, seminarske naloge, vaje, izdelki z zagovorom, …) je prilagojena odraslim udeležencem. Organiziramo tudi konzultacije z učitelji.


DELOVNA PRAKSA

Delovno prakso v programu trgovec opravljate od 1. do 3. letnika v skupnem obsegu 720 ur. Če ste že opravljali delo trgovca, lahko zaprosite za priznavanje praktičnega pouka. Delovno prakso pri delodajalcu si organizirate sami.


IZPITI IN PRIZNAVANJE IZPITOV

Opravljanje izpitov je enakomerno porazdeljeno skozi celotno šolsko leto. Opravljate jih lahko na rednih ali izrednih izpitnih rokih. Priznamo vam izpite in delovno prakso, ki ste jih že opravili v predhodnem izobraževanju oz. na delu. Glede na to, vam ustrezno znižamo vašo šolnino, skrajša pa se vam lahko tudi trajanje šolanja. Izpitne roke objavljamo na naši spletni strani pod rubriko Izobraževanje.


ZAKLJUČNI IZPIT

Zaključni izpit predstavlja zaključek izobraževanja. K zaključnem izpitu lahko pristopite, ko imate opravljene vse obveznosti iz vseh letnikov. Zaključni izpit obsega:  Slovenščino in izdelek ali storitev z zagovorom. Zaključni izpit poteka 3-krat na leto (spomladanski, jesenski in zimski rok). Za vsak rok posebej organiziramo priprave na zaključni izpit. Roke za zaključni izpit objavljamo na naši spletni strani pod rubriko Izobraževanje.


PRIJAVE ZA VPIS

Prijave za vpis zbiramo od 17.8.2016 do 12.9.2016. Prijavnica za vpis je priloga temu obvestilu. V programe se lahko prijavite osebno (izpolnite obrazec za prijavo na razpis) v našem referatu Izobraževanja odraslih ali pošljete izpolnjeno prijavnico za vpis na naslov: Javni zavod Knjižnica Gornja Radgona, Enota izobraževanje odraslih, Trg svobode 4, 9250 Gornja Radgona. Kandidati bodo v treh dneh od zaključka zbiranja prijav obveščeni ali izpolnjujejo pogoje za vpis ali ne. Kandidati, ki bodo izpolnjevali pogoje za vpis bodo vabljeni na vpis, ki bo potekal od 19.9.2016 do 23.9.2016. V primeru nezasedenosti vpisnih mest bo omogočen vpis še kasneje vse do zasedbe prostih mest.


ZA VPIS POTREBUJETE

Na vpis morajo kandidati prinesti osebni dokument; poročni list, če imate spremenjen priimek; zaključno spričevalo osnovne šole in spričevala vseh letnikov srednje šole, ki ste jo že obiskovali (torej dokazila o zadnjem zaključenem izobraževanju); fotokopije vseh teh dokumentov.

Ob vpisu se sklene z udeležencem izobraževanja pogodba o izobraževanju, v kateri je zapisan izbran program, pravice in obveznosti udeleženca in izvajalca, višina šolnine, način odplačevanja, prav tako se izdela osebni izobraževalni načrt z udeležencem IO. Ob vpisu je potrebno obvezno poravnati 1.obrok vključitve v izobraževanje.


STROŠKI IZOBRAŽEVANJA (VPISNINA + ŠOLNINA)

V strošek izobraževanja so vključeni stroški vpisa, ki zajemajo: informativni in uvodni razgovor, obravnavo prošenj za priznavanje predmetov, izdelava osebnega izobraževalnega načrta, kontaktne ure s profesorji, vpisni postopek ter en izpit. Preostali strošek izobraževanja predstavlja šolnina: stroške izobraževanja, vso informacijsko podporo: SMS-sporočanje, vodenje osebnega izobraževalnega načrta, priprava gradiva in/ali e-gradiva za vse splošnoizobraževalne in strokovne module, svetovanje pred, med in v času vašega izobraževanja, neomejeno uporabo računalnikov v knjižnici in računalniški učilnici, prostor za učenje v dopoldanskem ali večernem času. V stroške izobraževanja niso vključeni stroški zaključnega izpita. Le-te plačate ob prijavi na zaključni izpit po objavljenem ceniku.

Po ceniku znaša vpisnina: 300,00 €, šolnina: 1. letnik: 1.415,00 €; 2. letnik: 1.365,00 € in 3. letnik: 1.515,00 €. Skupna vrednost celotnega programa znaša 4.295,00 . Ob podpisu pogodbe za celoten čas študija vam priznamo 40% popust, tako da znaša celotna šolnina 2.577,00 €.

Prikazana je vrednost šolnine v primeru, da ne priznamo nobenega izpita. Ob vpisu se za izračun šolnine upoštevajo sklepi o priznanju izpitov in temu primerno se zniža tudi vrednost šolnine. Možno je brezobrestno obročno odplačevanje šolnine. Ob enkratnem plačilu šolnine za posamezni letnik vam priznamo 5% popust. Ob vpisu je potrebno obvezno poravnati 1.obrok vključitve v izobraževanje.

Udeleženci izobraževanja odraslih imajo sledeče možnosti odplačila stroškov izobraževanja:

  • v celoti ob vpisu ali
  • do 12 obrokov ali
  • ob vpisu 1.obrok, ostale stroške šolnine pred pristopom k posameznemu izpitu.


STATUS UDELEŽENCA

Udeleženci izobraževanja odraslih, ki se izobražujete po javno veljavnih programih poklicnega in srednjega strokovnega izobraževanja, imate pravico:
•    do zdravstvenega varstva iz obveznega zdravstvenega zavarovanja,
•    do drugih ugodnosti ter pravic (na primer: prevozi, štipendiranje, opravljanje začasnih ali občasnih del prek pooblaščene organizacije za posredovanje dela).

Omenjene pravice (ki jih je mogoče uveljavljati do dopolnjenega 26. leta starosti) veljajo za vse udeležence, ki niste v delovnem razmerju, niste prijavljeni kot brezposelne osebe ali se ne izobražujete v skladu s predpisi o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti. Kljub temu pa lahko udeleženci izobraževanja odraslih opravljate začasna in občasna dela za dijake in študente do svojega 26. leta starosti. Status lahko obdržite udeleženci, ki enkrat ponavljate letnik. Tudi potem, ko vam preneha status, se lahko nadalje vpisujete v izbrani program, vendar izgubite pravice, ki izhajajo iz statusa.


INFORMACIJE

Dodatne informacije lahko kandidati za vpis dobite od 29.8.2016 naprej pa pri vodji izobraževanja odraslih ga. Darji Roškar; vsak dan po T: 02 564 87 14 med 8:00 in 15:00 ter ob sredah do 17:00 in ob petkih do 13:00 ali osebno na sedežu javnega zavoda ali po e-pošti: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. .

Za optimalno delovanje spletne strani uporabljamo piškotke.

- podrobne informacije..

- pravna podlaga (ZEKom-1)

- smernice informacijskega pooblaščenca

  Sprejemam piškotke.
EU Cookie Directive Module Information