PRIDOBIVANJE TEMELJNIH IN POKLICNIH KOMPETENC 2016 -2019 -

PROJEKT ZAKLJUČEN

 

          

USPEŠNO SODELOVANJE NA RAZPISU "PRIDOBIVANJE KOMPETENC 2016 – 2019"

PREDSTAVITEV PROGRAMOV - PRIDOBIVANJE KOMPETENC 2016 -2019

BREZPLAČNA USPOSABLJANJA V OKVIRU PROJEKTA PRIDOBIVANJE KOMPETENC 2016 – 2019

BREZPLAČNI IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI - NOVO!

 

Operacijo »Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc od 2016 do 2019«, delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in se izvaja v okviru  Operativnega  programa  za  izvajanje  kohezijske  politike  v  programskem  obdobju  2014-2020,prednostna  os:10.  Znanje,  spretnosti  in vseživljenjsko  učenje  za  boljšo  zaposljivost;  prednostne naložbe:  10.  1.  Krepitev  enake  dostopnosti  vseživljenjskega  učenja  za  vse  starostne  skupine  v formalnem, neformalnem in priložnostnem okolju, izpopolnjevanje znanj, spretnosti in kompetenc delovne  sile  ter spodbujanje  prožnih  možnosti  učenja,  vključno  prek  poklicnega  usmerjanja  in validiranja pridobljenih kompetenc; specifičnega cilja: 10. 1. 1. Izboljšanje kompetenc manj vključenih v vseživljenjsko učenje.

 

Projekt pridobivanje kompetenc 2016 do 2019 izvajajo  partnerji: Ljudska univerza Murska Sobota (vodja konzorcija),
Ljudska univerza Lendava, Javni zavod Knjižnica Gornja Radgona, Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer in Lokalna razvojna fundacija za Pomurje

 

Za optimalno delovanje spletne strani uporabljamo piškotke.

- podrobne informacije..

- pravna podlaga (ZEKom-1)

- smernice informacijskega pooblaščenca

  Sprejemam piškotke.
EU Cookie Directive Module Information