Spoštovani,

Svet zavoda je na 4. dopisni seji Sveta zavoda JZ Knjižnica Gornja Radgona, dne 11. 8. 2022, sprejel Cenik knjižnice za leto 2023 (veljaven od 1. 1. 2023 naprej) in Cenik izobraževanj 2022/2023 (veljaven od 1. 9. 2022 naprej) in Pravilnik o prodaji blaga in storitev na trgu.

C E N I K  KNJIŽNICE

ČLANARINA

CENA

Zaposleni

10,00 €

Upokojenci

7,00 €

Dijaki (nad 18 let) in študenti

(ob predložitvi veljavne dijaške ali študentske izkaznice)

7,00 €

Gospodarske organizacije

20,00 €

Mladina do 18.let

brezplačno

Nezaposleni

(ob predložitvi potrdila Zavoda RS za zaposlovanje o brezposelnosti oz. izjava nezaposlene osebe, ki ni prijavljena na Zavodu RS za zaposlovanje)

brezplačno

Vzgojno-izobraževalni in kulturni zavodi na območju celotnega prostora območne knjižnice

brezplačno

 

 

STORITVE VEZANE NA IZPOSOJO

CENA

Izdaja izkaznice (nova, poškodovana, izgubljena)

1,00 €

Medknjižnična izposoja za člana iz knjižnic pomurske regija

brezplačno

Medknjižnična izposoja za člana iz knjižnic ostalih regij

 

po ceniku posamezne knjižnice

Medknjižnična izposoja za knjižnice ostalih regij

8,00 €

Zamudnina/enota na dan

(knjižno in neknjižno gradivo)

0,10 €

Strošek 1. opomina

2,00 €

Strošek 2. opomina

3,00 €

Sodna izterjava zamudnin, opominov in vrednosti gradiva

po veljavnem ceniku izbranega zunanjega izterjevalca

Izgubljeno ali uničeno knjižnično gradivo

(uporabnik nadomesti z novo ali enakovredno knjigo , v nasprotnem primeru plača za nakup nadomestne knjige po ceniku)

nabavna cena + 5,00 € stroškov obdelave in opreme

Nenadomestljivo gradivo

vrednost določi direktor JZ

Odškodnina za poškodovano gradivo

5,00 €

Naročanje ali rezervacija gradiva

brezplačno

 

 

 

 

UPORABA RAČUNALNIKA, FOTOKOPIRANJE, TISK

CENA

Uporaba računalnika za člane knjižnice

brezplačno

Uporaba računalnika za nečlane knjižnice

do 30 min brezplačno

Fotokopiranje A4 format črnobela kopija

0,10 € / stran

Fotokopiranje A4 format barvna kopija

0,30 € / stran

Črnobel računalniški izpis za člane knjižnice in nečlane knjižnice

0,15 € / stran

Barvni računalniški izpis za člane knjižnice in nečlane knjižnice

0,60 € / stran

 

 

NAJEM PROSTOROV KNJIŽNICA

CENA

Najem konferenčne sobe (do 30 ljudi)

(uporaba diaprojektora, računalnika)

 

do 3 ure

25,00 €

do 8 ur

40,00 €

Popust za večkratne ali celoletne najeme

do 40% oz. po dogovoru z direktorjem JZ

Najem za pridobitne organizacije

(z namenom trženja)

 

do 3 ure

25,00 € + 40%

do 8 ur

40,00 € + 40%

Najem galerije

(z možnostjo prodaje razstavnih artiklov, varovanje zagotovljeno, v primeru, ko JZ Knjižnica ni soorganizator dogodka)

 

do 7 dni

20,00 €

do 14 dni

40,00 €

* Javni zavod Knjižnica Gornja Radgona od 1.6.2017 naprej ni davčni zavezanec.  DDV ni obračunan na podlagi 1. odstavka 94. člena ZDDV-1.     

Ceniku je priložena Priloga 1, t.j. Metodologija izračuna cen od prodaje blaga in storitev na trgu. Cenik knjižnice je bil sprejet na 4. dopisni seji Sveta zavoda JZ Knjižnice Gornja Radgona, dne 11. 8. 2022.                                                          

Cenik velja od 1. 1. 2023 naprej.

Javni zavod Knjižnica Gornja Radgona                          

Andreja Vučak Hribar, direktorica

Gornja Radgona, 11. 8. 2022              

 

 

CENIK IZOBRAŽEVANJ ZA ŠOLSKO LETO 2022/2023

Z.ŠT.

NEFORMALNO IZOBRAŽEVANJE

CENA V EUR

ŠTEVILO UR

1.

Tečaji tujega jezika od ravni A1 do ravni C2

242

40
(za vsako stopnjo)

2.

Tečaj tujega jezika – konverzacija

244

30

3.

Tečaj poslovne komunikacije v tujem jeziku

275

30

4.

Tečaj tujega jezika - individualno

36

1

5.

Tečaj  tujega jezika za osnovnošolce

181

30

6.

Tečaj  tujega jezika za predšolske otroke

181

30

7.

Priprave na izpit iz tujega jezika

119

20

8.

Osnovni tečaj računalništva (Windows, Word, Internet, e-pošta)

181

30

9.

Excel – začetni tečaj

151

25

10.

Excel – nadaljevalni tečaj

151

25

11.

Predstavitev s pomočjo Power Pointa

151

25

12.

Internet, socialna omrežja

121

20

13.

Jezikovni in računalniški tečaji za manjše skupine ( 4 do 6 udeležencev)

163

20

 

 

 

 

Z.ŠT.

OSTALE STORITVE

CENA V EUR

ŠTEVILO UR

16.

Izdaja raznih potrdil iz evidence izobraževanja odraslih

40,00

1 izpis

17.

Pridobitev potrdila na podlagi uvrstitvenega testa

50,00

1 potrdilo

18.

Najem učilnice (velika)

24,00

1

19.

Najem učilnice (velika)

60,00

do 3

20.

Najem učilnice (velika)

90,00

1 dan

21.

Najem učilnice  (mala)

 18,00

1

22.

Najem učilnice (mala)

45,00

do 3

23.

Najem učilnice (mala)

60,00

1 dan

24.

Najem učilnice - računalniške

35,00

1

25.

Najem učilnice – računalniške

80,00

do 3

26.

Najem učilnice – računalniške

100,00

1 dan

27.

Najem računalnika s projektorjem (ob najemu učilnice)

20,00

1 dan

28.

Fotokopiranje-barvno/enostransko

0,30

 

29.

Fotokopiranje-črnobelo/enostransko

0,10

 

30.

Fotokopiranje-črnobelo/obojestransko

0,15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Javni zavod Knjižnica Gornja Radgona od 1.6.2017 naprej ni davčni zavezanec.  DDV ni obračunan na podlagi 1. odstavka 94. člena ZDDV-1.

 • Vse cene iz cenika veljajo za eno osebo.
 • Cene veljajo za skupino najmanj 6-ih udeležencev. Pri manjšem številu prijavljenih udeležencev tečaja si pridružujemo pravico do zvišanja cen tečajev, pred izvedbo tečajev. Prijavljene udeležence se obvesti o spremembi cene.
 • Udeležencem  - samoplačnikom se priznava 5 % popust, ob plačilu celotnih stroškov tečaja/izobraževanja na dan vključitve v tečaj/izobraževanja.
 • Udeležencem – samoplačnikom; in sicer dijakom, študentom, upokojencem in brezposelnim, se na podlagi dokazil prizna 15% popust.
 • Udeležencem  - samoplačnikom se priznava 5 % družinski popust, za drugega in vse naslednje člane družine, ki se vpišejo v šolskem letu 2022/2023.
 • Udeležencem - samoplačnikom, ki opravijo v individualnih tečajih več kot 20 ur, se prizna dodatni popust in sicer: od 21 do 40 ure 5% popust, od 41 do 60 ure 10 % popust in za vse ure nad 61 15% popusta.
 • Podjetjem, zavodom, društvom se ob enkratni prijavi skupine 6 – 8 udeležencev prizna 12% popust za vsakega udeleženca ter ob enkratni prijavi skupine 9 – 12 udeležencev 18% popusta za vsakega udeleženca.
 • Popusti se seštevajo, vendar je najvišji možni popust 18 %.
 • Cene izvedbe storitev, kot so npr. stroški predavateljev v okviru projektnih dejavnosti so pogojene s projektnimi zahtevami, ki izhajajo iz dokumentacije in pogodbe dobljenega projekta.
 • Glede na potrebe, spremembe zakonov ali spremembe na trgu, lahko direktorica oblikuje cene novim programom ali ustrezno uskladi dogovorjene cene.
 • Po dogovoru v skupini se lahko izvede manjše ali večje število ur, pri čemer se sorazmerno zmanjša ali poveča cena tečaja.
 • Direktorica lahko s sklepom izjemoma odobri dodatne popuste z namenom vzpodbujanja tržne dejavnosti ali javno dobrobit.
 • Udeleženci – samoplačniki lahko plačilo tečaja/izobraževanja poravnajo v največ treh (3) obrokih, pri čemer prvi obrok poravnajo ob pričetku tečaja/izobraževanja.

Ceniku sta priloženi 2 prilogi. Priloga 1 je Metodologija izračuna cen od prodaje blaga in storitev na trgu. Priloga 2 je višina honorarjev za predavatelje v izobraževalni sezoni 2022/2023.

Cenik izobraževanj je bil sprejet na 4. dopisni seji Sveta zavoda JZ Knjižnice Gornja Radgona, dne 11. 8. 2022. Cenik velja od 1. 9. 2022 naprej.

 

Javni zavod Knjižnica Gornja Radgona

Andreja Vučak Hribar, direktorica

Gornja Radgona, 11. 8. 2022

Za optimalno delovanje spletne strani uporabljamo piškotke.

- podrobne informacije..

- pravna podlaga (ZEKom-1)

- smernice informacijskega pooblaščenca

  Sprejemam piškotke.
EU Cookie Directive Module Information