JAVNI ZAVOD KNJIŽNICA GORNJA RADGONA, TRG SVOBODE 4, 9250 GORNJA RADGONA

objavlja, na podlagi 44. člena Zakona o izobraževanju odraslih (Ul.RS, št. 110/06-uradno prečiščeno besedilo) in v skladu s Pravilnikom o razpisu za vpis in izvedbo vpisa v izobraževanje odraslih (Ul.RS, št. 82/98) ter izdanim Soglasjem k obsegu vpisa v izobraževanje odraslih za šolsko leto 2017/2018 v Republiki Sloveniji št. 6036-54/2017/2 , ki ga je izdalo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, dne 25.7.2017,

RAZPIS ZA VPIS IN IZVEDBO VPISA V PROGRAME SREDNJEGA POKLICNEGA IZOBRAŽEVANJA V ŠOLSKEM LETU 2017/2018

Razpisujemo prosta vpisna mesta za sledeče JAVNOVELJAVNE IZOBRAŽEVALNE PROGRAME:

Ekonomski tehnik PTI (število prostih vpisnih mest: 10)
Ekonomski tehnik - PT (število prostih vpisnih mest: 20)
Trgovec (število prostih vpisnih mest: 20)


POGOJI ZA VPIS

Pogoj za vpis v programe SPI in SSI (program Prodajalec) je uspešno zaključena osnovna šola, oziroma nižje poklicno izobraževanje ali enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih. Pogoj za vpis v program PTI je uspešno zaključen program za poklic trgovec, administrator ali enakovredno izobrazbo po prejšnjih predpisih. Pogoj za vpis v program PT je uspešno zaključen četrti letnik gimnazije ali zaključni letnik izobraževalnega programa za pridobitev srednje strokovne izobrazbe.


ROK ZA PRIJAVO NA RAZPIS IN PREDLOŽITEV USTREZNE DOKUMENTACIJE

Prijavnico najdete na www.lu-gradgona.si. V programe se lahko prijavite osebno (izpolnite obrazec za prijavo na razpis) v našem referatu Izobraževanja odraslih ali pošljete izpolnjeno prijavnico za vpis na naslov: Javni zavod Knjižnica Gornja Radgona, Enota izobraževanje odraslih, Trg svobode 4, 9250 Gornja Radgona.
Prijave kandidatov za vpis na razpis zbiramo do 20.9.2017. V roku treh dni po preteku roka za vpis bodo kandidati obveščeni ali izpolnjujejo pogoje za vpis.


VPIS
Kandidati, ki bodo izpolnjevali pogoje za vpis bodo vabljeni na vpis, ki bo potekal od 28.9.2017 do 6.10.2017. Na vpis morajo izbrani kandidati prinesti osebni dokument ter dokazila o zadnjem zaključenem izobraževanju. Ob vpisu se sklene z udeležencem izobraževanja pogodba o izobraževanju, v kateri je zapisan izbran program, pravice in obveznosti udeleženca in izvajalca, prav tako se izdela osebni izobraževalni načrt. Ob vpisu je potrebno obvezno poravnati 1. obrok vključitve v izobraževanje. V primeru nezasedenosti vpisnih mest je vpis po roku še mogoč vse do zasedbe prostih mest.


MERILA IN POSTOPEK ZA IZBIRO KANDIDATOV ZA VSE PROGRAME V PRIMERU OMEJITVE VPISA

V primeru prevelikega števila prijav bomo izvedli omejitev vpisa skladno s sklepom MIZŠ št.: 6035-118/2008, ki je bil izdan v Uradnem listu RS, št. 1/07.


INFORMATIVNI DNEVI

Informativni dan za navedene srednješolske programe bo 4.9.2017 med 9:00 in 15:00 v prostorih JZ Knjižnica Gornja Radgona, Trg svobode 4, 9250 Gornja Radgona, drugo nadstropje enote izobraževanja odraslih. Vse informacije dobite tudi po T: 02 564 87 14 pri vodji organizatorici izobraževanja odraslih (Darja Roškar).


POTEK IZOBRAŽEVANJA

Izobraževanje v vseh srednješolskih izobraževalnih programih poteka po individualnem organizacijskem modelu izrednega izobraževanja v obliki konzultacij.


POGOJI ZA DOKONČANJE SREDNJEŠOLSKIH PROGRAMOV

Za dokončanje izobraževanja in pridobitev izobrazbe v programih SPI mora udeleženec izobraževanja odraslih uspešno opraviti s pozitivnimi ocenami splošnoizobraževalne predmete, obvezne strokovne module, izbirne module in odprti del kurikula. Poleg tega mora opraviti še interesne dejavnosti, obveznosti pri praktičnem usposabljanju z delom in zaključni izpit. Za dokončanje izobraževanja in pridobitev izobrazbe po programih SSI, PTI in PT mora opraviti vse obveznosti kot so naštete pri SPI, razen zaključnega izpita, ker se zaključujejo s poklicno maturo.


PREDVIDENI ROKI ZA ZAČETEK IZOBRAŽEVANJA V SREDNJEŠOLSKIH PROGRAMIH

Izobraževanje v razpisanih programih se bo predvidoma pričelo v tednu od 16.10.2017 naprej.


ŠOLNINA ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA
V šolnino so všteti stroški vpisa, administrativni in materialni stroški, predhodno priznavanje pridobljenega znanja, izdelava osebnega individualnega načrta, konzultacije z učitelji ( do 2 uri/predmet ), prvi pristop k izpitu,  svetovalne ure organizatorja izobraževanja odraslih, možnost koriščenja računalniške opreme, knjižnice in dostop do gradiva po posameznem programu.

Šolnina za šolsko leto se poravna v 3 obrokih: 1.obrok 300,00 eur ob vpisu, preostanek v dveh enakih delih.

Vrednosti šolnin posameznih programov so zapisane pri predstavitvah posameznih programov.

INFORMACIJE - JAVNI ZAVOD KNJIŽICA GORNJA RADGONA, OE IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH
Dodatne informacije lahko kandidati dobite od 1.9.2017 do 20.9.2017 pri vodji organizatorici izobraževanja odraslih ga. Darji Roškar; vsak dan po T: 02 564 87 14 med 8:00 in 15:00 in ob petkih do 13:00 ali osebno na sedežu javnega zavoda Trg svobode 4, 9250 Gornja Radgona ali po e-pošti: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. .

Za optimalno delovanje spletne strani uporabljamo piškotke.

- podrobne informacije..

- pravna podlaga (ZEKom-1)

- smernice informacijskega pooblaščenca

  Sprejemam piškotke.
EU Cookie Directive Module Information